Wat is een plagiocephaly?

Een plagiocephaly is een afvlakking van de schedel. Deze komt vaak voor bij baby’s als gevolg van een voorkeurshouding. De baby ligt dan vaak met zijn bolletje naar dezelfde zijde gedraaid (dit kan verschillende oorzaken hebben)  , waardoor het onderliggende deel van het bolletje afgevlakt raakt.

De kinderfysiotherapeut kan ouders tips en adviezen geven waardoor een voorkeurshouding verminderd en daarmee ook de plagiocephaly afneemt.