Kinderfysiotherapie

Als kinderfysiotherapeut werk je met zuigelingen, peuters, kleuters of schoolgaande kinderen met een vertraagde of afwijkende ontwikkeling, een eventuele motorische achterstand. Meestal gaat dit goed en bijna onopgemerkt, bij sommige kinderen gaat die ontwikkeling anders of langzamer. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of ze moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen.

Motorische problemen
Bij zuigelingen zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen. Bijvoorbeeld: weinig kracht, overstrekken en moeite met veranderen van houding (rollen, gáán zitten, gáán staan). Ook aandoeningen aan de luchtwegen of veel huilen kunnen een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is. Kinderen in de basisschool leeftijd kunnen als gevolg van een bewegingsprobleem of het onvoldoende beschikken over motorische vaardigheden, problemen hebben met het volgen van onderwijs of het deelnemen aan fysieke activiteiten passend bij de leeftijd.Dit kan een reden zijn om de deskundigheid van een kinderfysiotherapeut in te roepen. Door spelenderwijs te onderzoeken kan een eventuele motorische achterstand of afwijking in de ontwikkeling worden vast gesteld.

Indicaties voor kinderfysiotherapie

• Motorische ontwikkelingsachterstand
• Asymmetrische zuigeling,voorkeurshoudingen
• Pre of dysmatuur kind
• Huilbaby
• Plexus Brachialis laesie t.g.v. de bevalling
• Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
• Billenschuiven
• Lage of hoge spierspanning
• Orthopedische problemen bij kinderen
• Afwijkend looppatroon
• Ademhalingsproblematiek
• Houdings afwijkingen
• Conditie/ krachtproblemen
• Fijn motorische problemen
• Schrijfproblemen
• DCD
• Problemen op het gebied van de sensorische intregratie

Onderzoek en behandeling

Allereerst wordt er een volledig beeld verkregen van het motorisch niveau van het kind. Er wordt informatie verzamelt bij ouders, leerkrachten, huisarts en eventuele andere betrokkenen over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt en er wordt een motorisch onderzoek gedaan. Tenslotte worden de bevindingen besproken en wordt samen met de ouders en het kind een behandelplan opgesteld.

Voor de kinderen in de leeftijd tot 3 jaar en kinderen met een ernstige (aangeboren) handicap gebeurt de behandeling vaak aan huis, andere behandelingen worden in de praktijk gedaan. Afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht wordt de duur van de behandeling bepaald. In sommige gevallen, zoals bij een houdings- of sportadvies is een advies voldoende.

Locatie : Vogelenzanglaan 3a, 4835 EL Breda: 076-5659339

Locatie: Michiel de Ruyterstraat 4 (Bizkitz), 4819 AD Breda : 06-24753250 (Boeimeer, Centrum, Tuinzigt, Princenhage)

 

Kinderfysiotherapie wordt 18x vergoed in de basis verzekering.

“Onze dochter had een voorkeurshouding, we dachten de platting van haar hoofd alleen met een helmpje goed zou komen. Door goede tips van Frederique heeft Puck weer een rond hoofdje, en dat zonder helmpje! Danielle – Mama van Puck”